JUMVEA

JUMVEA JUMVEA Members List

A A A Japan Co., Ltd.

 • Imizu, Japan
 • Since 2003
 • 6,824
+81 766 732901
000608 Year
Safe Trade Member

A AUTO TANAKA Ltd.

 • Itamishi, Japan
 • Since 1998
 • 25,217
Aki Tanaka (Director)      +81-80-3433-276
000514 Year
Safe Trade Member

A ONE TRADING CO LTD

 • Iwakishi, Japan
 • 1,252
Ijaz Ahmad Khurshid (PRESIDENT)      +81 246 56 4225
000643 Year

AA JAPAN (PVT) LTD

 • Kanagawa, Japan
 • Since 1996
 • 61,454
FAWAZ SHAMEE (Sales Manager)      045-594-0507
000382 Year

ABBAS ENTERPRISES CO LTD

 • Tokyo, Japan
 • 19,654
Shindhu Tahir Quyyum (Director)      03-5879-8413
000487 Year

Ace Supply Ltd.

 • Osaka, Japan
 • Since 2005
 • 29,224
81-50-3396-6611
000450 Year

AGASTA CO., LTD.

 • Chiyoda-ku, Japan
 • Since 1997
 • 37,428
81-3-4330-9090
000157 Year

AKEBONO CO., LTD

 • YOKOHAMA, Japan
 • Since 2005
 • 31,190
Sales (Sales Manager 1)      +81 45 325 7947
000515 Year

AMAGASAKI MOTOR CO., LTD.

 • Amagasaki-shi, Japan
 • Since 1932
 • 5,757
Flavien Vidal (International Sales Manager)      81-50-5806-2895
000603 Year
Safe Trade Member

ANA TRADERS CO LTD

 • URAYASU, Japan
 • 16,807
YUKO TAKAHASHI      +81 47-304-2600
000545 Year